Handelsbetingelser

1. Bestilling hos Nettoline.dk

Ordrer der bestilles online hos nettoline.dk bekræftes automatisk pr. e-mail, umiddelbart efter bestillingen. Er en vare i restordre, bliver du kontaktet hurtigst muligt af nettoline.dk med en ny leveringsdato.

2. Priser

Alle priser er inkl. 25% moms og i DKK, hvor intet andet nævnes.

Priserne er gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

Mange af varerne fås i forskellige varianter og størrelser. Prisen ændrer sig derfor, når der vælges størrelse, overflade og udførsel. Udgangsprisen vil altid være for den mindste og billigste konfiguration.

Der tages forbehold for:
 • Force majeure
 • Leveringssvigt
 • Afgiftsændringer
 • Udsolgte varer og trykfejl
 • 3. Salg generelt

  Der tages forbehold for udsolgte varer, varer i restordre og udskudt leveringstid hos nettoline.dk's underleverandører og grossister. I tilfælde der vedrører dette forhold, gives kunden hurtigst muligt besked via mail eller pr. telefon.

  4. Afbestilling

  Ønsker du at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, skal det som udgangspunkt ske ved, at fremsende en mail mærket "Afbestilling". Her skal bestillings-tidspunkt samt ordrenummer fremgå.
  Har du modtaget en ordrebekræftelse pr. mail kan denne returneres til post@nettoline.dk med teksten "Afbestilling" indsat i emnetekst. Afbestilling skal ske inden kl. 10.00 hos nettoline.dk senest næste hverdag, efter bestillingen er foretaget.

  5. Betaling

  De mulige betalingsmåder hos nettoline.dk er:
 • Dankort
 • Visa/Dankort
 • Visa Electron
 • Mastercard
 • JCB
 • Maestro
 • Mobilepay
 • Bankoverførsel (kun forud)
 • EAN (kun offentlige inst.)

  Betalinger via Dankort og øvrige kreditkort hæves først på afsendelsesdagen.
  Bankoverførsler til konto 2210 755781853 - skal aftales, og kun forud.
 • 6. Garanti

  Der ydes som udgangspunkt 30 års garanti på alle skabe, skuffer, hængsler og fronter købt hos nettoline.dk. Alle øvrige produkter er omfattet af købelovens bestemmelser om garanti og reklamationsret. Forskellen på reklamationsret og garanti kan ses under Køberegler. Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen.

  Skulle varen mod forventning gå i stykker under garantiperioden, ombyttes eller repareres denne vederlagsfrit enten hos kunden eller på vort værksted.

  Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af garanti eller reklamationsret.

  Almindeligt slitage er ikke dækket af garanti eller reklamationsret.

  7. Anvendelse af reklamationsretten

  Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles nettoline.dk i rimelig tid efter varens modtagelse. Hvad angår varer, der er blevet skadet under transport, skal der gøres anmærkning på fragtbrevet, og tages kontakt til nettoline.dk senest næste hverdag.  

  Varer, der ikke indgår under reklamationsretten, og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive om-emballeret, og der vil blive opkrævet et beløb svarende til nettoline.dk’s udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

  Varer, der returneres på efterkrav, eller som fremsendes uden porto, nægtes modtaget af nettoline.dk.

  8. Tilbagesendte varer uden fejl

  Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til nettoline.dk, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr.

  Testgebyret er DKK 200,00 pr. halve time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt ved fejlsøgning.

  Varer bør returneres med en fakturakopi, hvor købs-tidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt, indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

  9. Forsvarlig returnering

  Alle produkter, der returneres til nettoline.dk, skal være forsvarligt indpakket.

  Nettoline.dk anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system. Det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til nettoline.dk. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

  10. Er du i tvivl

  Såfremt der måtte opstå nogen tvivlsspørgsmål, anbefaler nettoline.dk, at du retter henvendelse på post@nettoline.dk eller på telefon 96410123

  11. Vil du klage

  Du kan benytte dig af EU's klagemuligehed ODR, for online handel >> LIGE HER <<

  12. Håndtering af persondata

  I forbindelse med din købsproces vil du dele en række persondata med os, herunder men ikke begrænset til navn, adresse, e-mail, tilbud, ordre og evt. billeder af din bolig. Sådanne persondata bliver gemt i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10. Efter førnævnte frist slettes oplysningerne. Tilbud slettes dog allerede efter 24 mdr. Har vi ydet garanti i en længere periode opbevares dine oplysninger i denne garantiperiode.

  Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker til en underleverandør eller i forbindelse med en omstrukturering/helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

  Udover købssituationen indsamler vi også personoplysninger i forbindelse med tilmelding til nyhedsbreve, mødebooking, konkurrencer eller andre tjenester. Vi indsamler i den forbindelse navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Du skal på vores hjemmeside give dit samtykke til at komme på vores mailingliste, således at du løbende modtager nyhedsbreve, tilbud samt invitationer til events og konkurrencer. Denne service kan du til enhver tid omkostningsfrit til- og afmelde.

  Vores hjemmeside bliver hostet af eksterne leverandører, som behandler oplysningerne på vores vegne og efter instruks fra os. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre tredjeparter.

  Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre retningslinjerne i denne politik.

  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og ret til at få oplysningerne slettet. Du har herudover også ret til at få korrigeret dine personlige oplysninger, hvis der er behov herfor. Hvis du gør indsigelse mod viderebehandling af dine oplysninger, så tager vi dog forbehold for at visse dele af købet ikke kan gennemføres. Tilsvarende vil en sletning af dine oplysninger afskære os fra dokumentation som er vigtig ved håndtering af reklamationer og henvendelse vedr. garanti

  Køberegler ifølge dansk lovgivning

  1. Reklamationsret
  2. Garanti
  3. Ombytningsret
  4. Rimelig tid
  5. Formodningsreglen

  1. REKLAMATIONSRET

  Reklamationsretten er kundens ret til, at reklamere over en vare, der har fejl eller mangler, som var til stede da varen blev solgt. Kunden har to år til, at finde fejl eller mangler på varen, som beviseligt er sælgerens ansvar. Bevisbyrden ligger de første 6 måneder hos forhandleren, de efterfølgende 1½ år ligger hos kunden. Reklamationsret er kundens lovfæstede ret.

  2. GARANTI

  Garanti er en særlig aftale, der indgås mellem køber og sælger. Hvis kunden og sælgeren enes om, at der skal være en garanti på to år for en vare, så kan kunden i denne periode klage over alle typer af fejl og mangler. Det er i dette tilfælde sælgers ansvar at bevise, at fejlen skyldes mislighold fra kundens side. Garanti er ikke kundens lovfæstede ret.

  3. OMBYTNINGSRET

  Forbrugeren kan som udgangspunkt kræve, at få ombyttet en vare i stedet for at acceptere sælgers tilbud om, at få varen repareret. Det var omvendt indtil 1 januar 2002. Der er dog et meget vigtigt forbehold: Forbrugeren kan kun kræve ombytning, hvis ikke kravet påfører sælger uforholdsmæssige omkostninger i forhold til en reparation.

  4. RIMELIG TID

  I den nye købelov har forbrugeren altid to måneder til at reagere efter, at en fejl eller mangel ved en vare er opdaget. Man betragter således reklamationer inden for 2 måneder, som værende inden rimelig tid og dermed i overensstemmelse med loven. Reklamation kan godt foretages senere end to måneder og stadig være i rimelig tid, men det må antages at høre til sjældenhederne.

  5. FORMODNINGSREGLEN

  Den sidste væsentlige ændring af købeloven, er den såkaldte formodningsregel, der betyder, at inden for de første seks måneder efter et køb formodes det, at fejlen var til stede ved købet. Rent praktisk betyder reglen, at forbrugerne sikres en lempeligere bevisbyrde inden for de første seks måneder og medfører, at forbrugeren indenfor de første 6 måneder har lettere ved at få varen ombyttet.

  Fortrydelsesret

  DEN LOVPLIGTIGE 14 DAGES FORTRYDELSESRET

  1. Den 14 dages fortrydelsesret
  2. Sådan returnerer du varen

  1. Den 14 dages fortrydelsesret

  I forbrugerkøb, hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller internettet, har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.

  Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt, hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage efter modtagelse, tilbagebetaler vi varens pris.

  For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal det meddeles nettoline.dk indenfor 14 dage at købet fortrydes. Herefter skal varen være afleveret til Postdanmark eller anden fragtmand indefor senest 14 dage efter at købet er fortrudt.

  Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsenlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af nettoline.dk ud fra en mulig salgsværdi.

  Fortrydelsesretten gælder IKKE for produkter bestilt af kunden på specifikke mål udenfor standard, som regel benævnt "SPECIALVARE", og ej heller for bordplader, skydedøre og lign. produceret på specielle mål.

  Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen returneres i original emballage. Manglende original emballage medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor der, ud fra en vurdering foretaget af nettoline.dk, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende emballage m.v. medføre, at varen ingen værdi har.

  Omkostning og risiko ved at sende varen retur påhviler forbrugeren.

  Nettoline.dk returnerer herefter den skønsmæssige vareværdi inden 14 dage i overensstemmelse med forbrugerlovens §12c.

  2. Sådan returnerer du varen

  Indenfor en periode på 14 dage efter at købet er fortrudt, kan du returnere varen i sin helhed til nettoline.dk. I denne sammenhæng beder vi dig vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen samt "standard fortrydelsesformular" i linket herunder, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos nettoline.dk.

  Standard fortrydelsesformular

  Retur adresse er følgende:
  Nettoline A/S
  Vævervej 33
  7490 Aulum

  Beløbet returneres til betalingskort eller via bankoverførsel til personen, som fremgår på ordrebekræftelsen.
  DANSK KØKKENPRODUCENT

  Nettoline er en dansk køkkenproducent som fremstiller køkken, bad, bryggers og garderobe på egen fabrik i Aulum mellem Herning og Holstebro. De dansk designede produkter i høj kvalitet sælges gennem selvstændige forhandlere i hele landet.

  Nettoline prioriterer høj produktkvalitet, ekseptionel service og dygtige lokale forhandlere, som kender kundernes lokale behov og ønsker. Kun den vej igennem kan vi sikre, at et køb af Nettoline produkter bliver en unik oplevelse.
  Cookie- og privatlivspolitik

  Nettoline A/SVÆvervej 33-357490 Aulum  Tlf. 96 41 01 23post@nettoline.dk