BORDPLADER - CORETOP

Coretop

BP521
Tykkelse: 10, 22, 31, 41, 59, 79 og 97 mm
Optisk næsten usynlig samling

Coretop

BP530
Tykkelse: 10, 22, 31, 41, 59, 79 og 97 mm
Optisk næsten usynlig samling

Coretop

BP532
Tykkelse: 10, 22, 31, 41, 59, 79 og 97 mm
Optisk næsten usynlig samling

Coretop

BP536
Tykkelse: 10, 22, 31, 41, 59, 79 og 97 mm
Optisk næsten usynlig samling

Coretop

BP538
Tykkelse: 10, 22, 31, 41, 59, 79 og 97 mm
Optisk næsten usynlig samling

ANDRE GREBSTYPER